Integrált Irányítási (minőségi-, környezeti- és MEB) Politikai nyilatkozat

Az Ecotech Nonprofit Zrt. célja, hogy a Dunaújvárosi Egyetem infrastruktúrája által biztosított versenyelőnyt kihasználva, műszaki, felnőttképzési tevékenységeink során rugalmas, pontos, a megbízóink által elvárt minőségű szolgáltatásokat nyújtsunk. Tevékenységünkkel hozzá kívánunk járulni tulajdonosunk, a Dunaújvárosi Egyetem szellemi és technikai erőforrásainak piaci hasznosításához. Partnereinkkel a hosszú távú, kölcsönösen előnyös együttműködés kialakítására törekszünk. Szolgáltatásainkat magasan képzett, naprakész tudással rendelkező munkatársainkkal és partnereinkkel végezzük.

„A tudás, amely összeköt!”

A minőségirányítási rendszerünk (MIR) az ISO 9001, az élettartam- és anyagvizsgálatainknál az ISO/IEC 17025 szabvány követelményeire épül. Erőforrásaink és képességeink folyamatos fejlesztésével törekszünk a vevőink egyedi igényeinek kielégítésére. A rólunk kialakult kedvező képet úgy tekintjük, hogy az hosszú távon elősegíti versenyképességünket, és javítja piaci pozíciónkat. Ennek érdekében kiváló megítélésű, elismert piaci szereplővé akarunk válni. A rendszer célja a kockázatok olyan, elfogadhatóan alacsony szinten tartása, amely a tulajdonosok, a vevők, a társaság alkalmazottai számára hosszú távú biztonságot nyújt. Fennmaradásunk alapvető feltételének tekintjük a folyamatos fejlődést, fejlesztést.

Élettartam- és anyagvizsgálataink végzése során kiemelten kezeljük:

 • A szolgáltatások – belső, külső hatástól és befolyástól – független, pártatlan végzését;
 • A vevő igényeinek szakszerű és pontos felmérését;
 • A feltételeket világosan rögzítő megrendelések vagy szerződések megkötését;
 • A külső szolgáltatók gondos kiválasztását;
 • A vevői tulajdon védelmét;
 • Szakmai igényességre alapozott tisztességes munkavégzést;
 • Helyes és pontos vizsgálati eredmények szolgáltatását;
 • A vizsgálatok, igényes, megbízható minőségű elvégzését;
 • Bizalmas adatkezelést;
 • A feladatok végrehajtását gyorsító és a szolgáltatások minőségét javító korszerű eszközök és módszerek alkalmazását, folyamatos fejlesztését.

A felnőttképzés területén, elköteleztük magunkat arra, hogy:

 • tevékenységünk minőségbiztosítási rendszerét és a szakmai munka eredményességét folyamatosan mérjük és tökéletesítjük, felelősséget vállalva mind vezetői, mind munkavállalói szinten a rendszer működtetéséért és fejlesztéséért;
 • a rendszer teljesítményét és a minőségcélok teljesülését rendszeresen értékeljük az intézmény vezetőségének bevonásával;
 • a minőségpolitikában és a vezetőségi átvizsgálásban megfogalmazott célok megvalósításához rendelkezésre bocsátjuk a szükséges erőforrásokat;
 • figyelembe vesszük és kielégítjük a képzésben részt vevők, a munkáltatók, a munkatársak és az oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igényeit, valamint az elégedettségmérésen és a helyesbítő tevékenységeken keresztül figyelembe vesszük és beépítjük a képzésben résztvevők véleményét a minőségbiztosítás megvalósításába.

Célunk megfelelni a hatályos jogszabályi és szakmai előírásoknak. Ennek előfeltétele az általunk biztosított tevékenységek szabályozott, ellenőrzött és felügyelt végrehajtása.

Stratégiánk ügyfeleink igényeinek és a kapcsolódó képzési szolgáltatásainknak legjobb minőségben történő kielégítése, olyan kompetenciák közvetítése, amelyek elsajátításával a résztvevők magas szinten képesek megfelelni a követelményeknek és a szakmai kihívásoknak.

Munkatársainktól és a tevékenységünkbe bevont partnereinktől elvárjuk a megkívánt minőségszint folyamatos biztosítását, valamint minőségjavulást eredményező intézkedések felvetését, megvitatását és végrehajtását. Minőségpolitikánk alapja az ügyfél elégedettsége, ezért rendszeresen felmérjük ügyfeleink elégedettségét és visszajelzéseik alapján folyamatosan fejlesztjük, javítjuk tevékenységünket. Az eredményességet jól képzett, elkötelezett munkatársakkal, megfelelő tárgyi és személyi feltételek biztosításával növeljük.

A környezet védelmével (KIR) kapcsolatos tevékenységünket az ISO 14001 szabvány és a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban végezzük. A káros anyag kibocsátás mennyiségének és hatásának csökkentésére törekszünk, az energiafelhasználás, és a hulladékok keletkezésének fokozatos csökkentésével. Minden területen bevezetjük és működtetjük a szelektív hulladékgyűjtést. Oktatással, képzéssel tudatosítjuk munkatársainkkal, mennyire fontos a környezet alakításában betöltött szerepük.

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság (MEB) területén fontosabbnak tartjuk az emberi életet, és a kockázatokat ennek szellemében kezeljük. Tudásunkat közösségünk biztonságának és jólétének javítására használjuk. Minden törvényi előírást betartunk. Felmérjük folyamataink veszélyes pontjait, hogy se munkatársaink, se ügyfeleink egészségét, biztonságát ne veszélyeztessük. Minden munkavállalónak meg kell ismernie, és a gyakorlatban alkalmaznia kell a biztonságos munkavégzés előírásait. Mindannyian felelősek vagyunk alapelveink, valamint az ISO 45001 szabvány követelményeinek betartásáért.

A fenti célok elérése érdekében alakítottuk ki Integrált Irányítási Rendszerünket (MIR, KIR, MEBIR). A menedzsment tudatosan fenntartja és fejleszti annak tárgyi, személyi és szervezeti feltételeit, hogy az Ecotech Nonprofit Zrt. a rendszerszabványoknak, a vizsgálati szabványoknak, valamint a külső szervezetek által előírt követelményeknek megfelelően működjön.

Az Ecotech Nonprofit Zrt. személyzete ismeri és betartja az Integrált Irányítási Rendszer Kézikönyv és a kapcsolódó szabályozó dokumentumok előírásait.

Az Ecotech Nonprofit Zrt. elkötelezett a jogszabályi követelmények teljesítésében. Az általunk működtetett Integrált Irányítási Rendszer figyelembe veszi a mindenkori jogszabályi előírásokat, követi a változásokat és ezeket alkalmazza folyamatainak működtetése, illetve dokumentumainak elkészítése során. A vezetőségi átvizsgálások, a felülvizsgálatok eredményei, tapasztalatai alapján felülvizsgáljuk Integrált Irányítási (Minőség-, Környezeti- és MEB) politikánkat, aktualizáljuk Integrált Irányítási Rendszerünket, meghatározzuk Integrált Irányítási (Minőség-, Környezeti- és MEB) céljainkat.

Az Integrált Irányítási (Minőség-, Környezeti- és MEB) politikánkat, céljainkat ismerté tesszük munkatársaink, partnereink, a nyilvánosság és valamennyi érdeklődő fél számára.

Dunaújváros, 2024. 04. 15.

Perlik Tamás Pál
vezérigazgató

A versenyképes piaci működés biztosítása érdekében az Ecotech Nonprofit Zrt. vezetése az egész szervezeténél bevezette és működteti az ISO 9001 – a vizsgálólaboratóriumoknál az ISO/IEC 17025 -, az ISO 14001 és az ISO 45001 szabvány előírásainak megfelelő Minőségirányítási, Környezetközpontú Irányítási és Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonságirányítási Rendszert (MIR, KIR, MEBIR), Integrált Irányítási Rendszert (IIR).

Az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti Minőségirányítási Rendszer és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány előírásainak megfelelő Környezetközpontú Irányítási Rendszer tanúsítása 2017. február 06-tól érvényes.

2020.07.16-tól a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által akkreditált az Ecotech Nonprofit Zrt. Műszaki Igazgatóság Élettartam Vizsgálólaboratóriuma.

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.