Integrált Irányítási (minőségi-, környezeti- és MEB) Politikai nyilatkozat

Az Ecotech Nonprofit Zrt. célja, hogy a Dunaújvárosi Egyetem infrastruktúrája által biztosított versenyelőnyt kihasználva, műszaki, felnőttképzési tevékenységeink során rugalmas, pontos, a megbízóink által elvárt minőségű szolgáltatásokat nyújtsunk. Tevékenységünkkel hozzá kívánunk járulni tulajdonosunk, a Dunaújvárosi Egyetem szellemi és technikai erőforrásainak piaci hasznosításához. Partnereinkkel a hosszú távú, kölcsönösen előnyös együttműködés kialakítására törekszünk. Szolgáltatásainkat magasan képzett, naprakész tudással rendelkező munkatársainkkal és partnereinkkel végezzük.

„A tudás, amely összeköt!”

A minőségirányítási rendszerünk (MIR) az ISO 9001, az élettartam- és anyagvizsgálatainknál az ISO/IEC 17025 szabvány követelményeire épül. Erőforrásaink és képességeink folyamatos fejlesztésével törekszünk a vevőink egyedi igényeinek kielégítésére. A rólunk kialakult kedvező képet úgy tekintjük, hogy az hosszú távon elősegíti versenyképességünket, és javítja piaci pozíciónkat. Ennek érdekében kiváló megítélésű, elismert piaci szereplővé akarunk válni. A rendszer célja a kockázatok olyan, elfogadhatóan alacsony szinten tartása, amely a tulajdonosok, a vevők, a társaság alkalmazottai számára hosszú távú biztonságot nyújt. Fennmaradásunk alapvető feltételének tekintjük a folyamatos fejlődést, fejlesztést.

Élettartam- és anyagvizsgálataink végzése során kiemelten kezeljük:
  • A szolgáltatások – belső, külső hatástól és befolyástól – független, pártatlan végzését;
  • A vevő igényeinek szakszerű és pontos felmérését;
  • A feltételeket világosan rögzítő megrendelések vagy szerződések megkötését;
  • A külső szolgáltatók gondos kiválasztását;
  • A vevői tulajdon védelmét;
  • Szakmai igényességre alapozott tisztességes munkavégzést;
  • Helyes és pontos vizsgálati eredmények szolgáltatását;
  • A vizsgálatok, igényes, megbízható minőségű elvégzését;
  • Bizalmas adatkezelést;
  • A feladatok végrehajtását gyorsító és a szolgáltatások minőségét javító korszerű eszközök és módszerek alkalmazását, folyamatos fejlesztését.
A felnőttképzés területén, elsősorban nagyvállalatok felnőttképzési szükségleteire kívánunk megoldást biztosítani, amely mellett nyitottak vagyunk a kis- és középvállalati szektor részére történő képzési szolgáltatás nyújtására is.

Felnőttképzés felsőfokon!”

Résztvevőinket – tekintettel a személyiségükből, adottságaikból, képességeikből és tehetségükből eredő eltérésekre – differenciált pedagógiai módszerekkel és eszközökkel képessé tesszük az Ecotech Nonprofit Zrt. által nyújtott ismeretek magas szintű elsajátítására. A képzésben résztvevők értékelő lapok kitöltésével segítik a minőség fenntartását, és a folyamatos fejlesztést. Potenciális megrendelőink fejlesztési igényeit, ezen belül a képzési beavatkozások lehetőségét makro szinten a gazdaság állapotának megfigyelésével, elemzésével, mikro szinten személyes kapcsolatfelvételeken keresztüli egyeztetéssel és kérdőíves elemzéssel tárjuk fel.
Az Ecotech Nonprofit Zrt. a feltárt igényekre válaszként szakmai-, nyelvi- és általános képzéseket valósít meg. A képzési programkínálatunkban növekvő szerepet szánunk az online formában elérhető tananyagoknak.

A rugalmasság és a szakmai naprakészség biztosítása érdekében az Ecotech Nonprofit Zrt. a saját humánerőforrásán kívül, megbízási jogviszonyban foglalkoztatott oktatókkal oldja meg képzési szolgáltatásait.

A környezet védelmével (KIR) kapcsolatos tevékenységünket az ISO 14001 szabvány és a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban végezzük. A káros anyag kibocsátás mennyiségének és hatásának csökkentésére törekszünk, az energiafelhasználás, és a hulladékok keletkezésének fokozatos csökkentésével. Minden területen bevezetjük és működtetjük a szelektív hulladékgyűjtést. Oktatással, képzéssel tudatosítjuk munkatársainkkal, mennyire fontos a környezet alakításában betöltött szerepük.

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság (MEB) területén fontosabbnak tartjuk az emberi életet, és a kockázatokat ennek szellemében kezeljük. Tudásunkat közösségünk biztonságának és jólétének javítására használjuk. Minden törvényi előírást betartunk. Felmérjük folyamataink veszélyes pontjait, hogy se munkatársaink, se ügyfeleink egészségét, biztonságát ne veszélyeztessük. Minden munkavállalónak meg kell ismernie, és a gyakorlatban alkalmaznia kell a biztonságos munkavégzés előírásait. Mindannyian felelősek vagyunk alapelveink, valamint az ISO 45001 szabvány követelményeinek betartásáért.

A fenti célok elérése érdekében alakítottuk ki Integrált Irányítási Rendszerünket (MIR, KIR, MEBIR). A menedzsment tudatosan fenntartja és fejleszti annak tárgyi, személyi és szervezeti feltételeit, hogy az Ecotech Nonprofit Zrt. a rendszerszabványoknak, a vizsgálati szabványoknak, valamint a külső szervezetek által előírt követelményeknek megfelelően működjön.

Az Ecotech Nonprofit Zrt. személyzete ismeri és betartja az Integrált Irányítási Rendszer Kézikönyv és a kapcsolódó szabályozó dokumentumok előírásait.

Az Ecotech Nonprofit Zrt. személyzete ismeri és betartja az Integrált Irányítási Rendszer Kézikönyv és a kapcsolódó szabályozó dokumentumok előírásait.

Az Ecotech Nonprofit Zrt. elkötelezett a jogszabályi követelmények teljesítésében. Az általunk működtetett Integrált Irányítási Rendszer figyelembe veszi a mindenkori jogszabályi előírásokat, követi a változásokat és ezeket alkalmazza folyamatainak működtetése, illetve dokumentumainak elkészítése során. A vezetőségi átvizsgálások, a felülvizsgálatok eredményei, tapasztalatai alapján felülvizsgáljuk Integrált Irányítási (Minőség-, Környezeti- és MEB) politikánkat, aktualizáljuk Integrált Irányítási Rendszerünket, meghatározzuk Integrált Irányítási (Minőség-, Környezeti- és MEB) céljainkat.

Az Integrált Irányítási (Minőség-, Környezeti- és MEB) politikánkat, céljainkat ismerté tesszük munkatársaink, partnereink, a nyilvánosság és valamennyi érdeklődő fél számára.

Dunaújváros, 2021.02.01.

Füredi Gábor
vezérigazgató

A versenyképes piaci működés biztosítása érdekében az Ecotech Nonprofit Zrt. vezetése az egész szervezeténél bevezette és működteti az ISO 9001 – a vizsgálólaboratóriumoknál az ISO/IEC 17025 -, az ISO 14001 és az ISO 45001 szabvány előírásainak megfelelő Minőségirányítási, Környezetközpontú Irányítási és Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonságirányítási Rendszert (MIR, KIR, MEBIR), Integrált Irányítási Rendszert (IIR).

Az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti Minőségirányítási Rendszer és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány előírásainak megfelelő Környezetközpontú Irányítási Rendszer tanúsítása 2017. február 06-tól érvényes.

2020.07.16-tól a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által akkreditált az Ecotech Nonprofit Zrt. Műszaki Igazgatóság Élettartam Vizsgálólaboratóriuma.

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.